ที่นอนเด็กแรกเกิด

ที่นอนเด็กแรกเกิด

ที่นอนเด็กแรกเกิด

เหตุผลที่พ่อแม่ควรให้เด็กนอนที่นอนเด็กแรกเกิดนั้น มีสรีระที่ยังคงอ่อนแอร่างกายที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นพ่อแม่จึงควรให้เด็กวันแรกเกิดนอนที่นอนได้แล้ว ไม่ควรให้นอนกับพ่อแม่

เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

– นอนกับพ่อแม่ อันตรายกว่าที่คิด : อย่างที่บอกไปว่าสำหรับเด็กแรกเกิดนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นระหว่างการนอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น เช่น พ่อแม่ทับเด็ก เป็นต้นซึ่งการแยกที่นอนระหว่างเด็กกับพ่อแม่จะเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเด็กมากที่สุด ในระหว่างการนอน

– เบาะนอนของพ่อแม่ อาจจะไม่เหมาะกับเด็กแรกเกิด :เพราะเบาะนอนของพ่อแม่ อาจจะมีความไม่เหมาะสมกับสรีระของเด็กแรกเกิด เช่น แข็ง หรือนุ่มเกินไป ตลอดจนเครื่องนอนที่หยาบกระด้างซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ระหว่างการนอน ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องแยกที่นอนกับเด็ก และให้เด็กใช้ที่นอนเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะที่มีการออกแบบมาอย่างเหมาะสม ไม่นุ่ม หรือแข็งเกินไปนั่นเอง

– ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า : แน่นอนว่าระหว่างการนอนนั้นเด็กแรกเกิดจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะเรื่องการขับถ่ายดังนั้นพ่อแม่จึงควรมีการแยกที่นอนให้กับเด็กโดยเฉพาะเพื่อการทำความสะอาดได้ง่าย เพราะเด็กนั้นจะขับถ่ายรดที่นอนเสมอนั่นเอง

– ฝึกให้เด็กเกิดความคุ้นชิน : การให้เด็กนอนที่นอนเด็กแรกเกิดนั้นจะทำให้เกิดความคุ้นชินได้ง่ายและเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะสามารถคุ้นกับการนอนที่นอนคนเดียวและคุ้นกับที่นอนที่เหมาะสมในแต่ละวัยด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://uppercouch.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ที่นอนปิคนิค   ที่นอนเด็ก